مرکز‌ مشاوره‌ دانشجویی دانشگاه ارومیه‌ با همکاری‌ کانون‌ همیاران‌ سلامت روان‌ برگزار‌ می‌کند:

برپایی‌ نمایشگاه نه به اعتیاد

همراه‌ با‌ برگزاری‌ مسابقه‌ و اهدای‌ جوایز

زمان: دوشنبه ۱۴ آذر از ساعت ۱۰ الی ۱۵

مکان: سالن شهید چمران دانشگاه ارومیه (به دلیل همزمان شدن با ویژه برنامه روز دانشجو این غرفه از محل ساختمان کلاس‌ها به سالن شهید چمران انتقال یافت)