مدیر محترم امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و مشاور محترم رییس دانشگاه در امور بانوان و خانواده سرکار خانم دکتر زاده هاشم در سلف دانشجویان حضور یافت و ضمن این‌که میهمان غذای دانشجویی دانشجویان شد، پای درد و دل دانشجویان و مشکلات صنفی و فرهنگی دانشجویان نشست.