مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه ارومیه در تاریخ 1401/9/7 اقدام به برگزاری "کارگاه تربیت جنسی فرزندان" نمود.

این کارگاه در مجتمع فرهنگی دانشگاه ارومیه با تدریس سرکار خانم دکتر شیرین زینالی عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه و روانشناس حوزه کودک و نوجوان برگزار شد.

با توجه به استقبال تعداد کثیری از همکاران این کارگاه در هفته­‌های آتی نیز تجدید خواهد شد.