اطلاعیه: قابل توجه دانشجویان عزیز

به استحضار دانشجویان عزیز می‌رساند مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه ارومیه در نظر دارد کارگاه آموزشی تحت عنوان "وابستگی دارویی" با سرفصل‌هایی به شرح ذیل برگزار نماید:

1-آشنایی با انواع مواد روان‌گردان

2-سبب‌شناسی

3- پیشگیری از وابستگی دارویی

4- درمان

بدینوسیله از دانشجویان عزیز برای شرکت در کارگاه مذکور دعوت به‌عمل می‌آید...

زمان برگزاری: ساعت 10:30 صبح، روز دوشنبه، به‌تاریخ 1401/09/07

مکان برگزاری: مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه (طبقه فوقانی استخر پردیس نازلوی دانشگاه)