نماینده مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت از مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه ارومیه بازدید کرد

این جلسه که جوی صمیمی داشت با حضورآقای فرخنده کارشناس دفتر مشاوره و سبک زندگی و آقای دکتر باباپور رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تبریز و دبیر منطقه 3 و آقای دکتر فرشی کارشناس مرکز مشاوره دانشگاه تبریز و خانم خادمی روز سه شنبه 17 آبان ماه برگزار شد.

آقای فرخنده ضمن بررسی عملکرد این مرکز در سال گذشته به ارئه راهکارهایی جهت پیشبرد اهداف مرکز مشاوره پرداختند. خانم مددی رئیس مرکز مشاوره نیز ضمن توضیح برنامه های در دست اقدام این مرکز از جمله طرح سرآغاز و طرح غربالگری سلامت روان دانشجویان و نیز طرح پیگیری از افت تحصیلی دانشجوان از راه اندازی سامانه سام (ثبت الکترونیکی پرونده ها) خبر داد و ایجاد دفاتر مشاوره در خوابگاهها را از برنامه های این مرکز عنوان کرد،

همچنین آقای دکتر خیرفام مدیر کل امور دانشجویان عملکرد بسیار خوب دانشگاه ارومیه در ارائه به موقع امکانات رفاهی و اسکان به موقع دانشجویان را تشریح کردند و درخصوص برنامه های پیش بینی شده  برای خوابگاه ها از جمله اکران فیلم های مورد تایید شورای فرهنگی و آموزش مهارت های شغلی جهت پرکردن اوقات فراغت دانشجویان توضیحاتی ارائه نمودند.در آخر نیز نماینده مدیر کل دفتر مشاوره و همراهان از قسمت های مختلف مرکز مشاوره و پرونده ها و طرح های اجرا شده بازدید نمودند.