به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی و با حضور ریاست محترم دانشگاه، مسئول محترم دفتر نهاد رهبری در دانشگاه، معاون فرهنگی و دانشجویی و سایر مسئولین مجتمع فرهنگی و هنری بازگشایی شد.

ساختمان مجتمع فرهنگی و هنری پس از وقفه دو الی سه ساله پس از تعمیرات گسترده و احیاء کانون های فرهنگی و هنری در آبان ماه امسال (1401) آماده بهره برداری شد که باحضور ریاست محترم دانشگاه، مسئول محترم نهاد رهبری در دانشگاه و سایر مسئولین مجددا افتتاح شد.

این ساختمان پشت دانشکده کشاورزی قرار دارد و آماده استقبال از دانشجویان و علاقمندان حوزه فرهنگ و هنر می باشد

این مجتمع متشکل از یک آمفی تئاتر 160 نفره و تعداد 15 کانون فرهنگی و هنری است .

همکاران حاضر در مجتمع فرهنگی و هنری:

داخلی: 2515 مدیر مجتمع و کارشناس سایت و فضای مجازی آقای امید خضری 
داخلی: 2526  کارشناس کانون های فرهنگی و هنری خانم دل افسون آقایی
- کارشناس هیئات مذهبی آقای حسین خلیلی