امروز

پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

مفدا مدیا رسانه معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه تقدیم می کند:

هیئت های عزاداری و مداحی ها باید در تراز آرمانهای امام حسین ( ع ) باشد.


عزاداری در تراز عاشورا چهار ویژگی دارد:
۱ - عزاداری ترکیبی از منطق و عاطفه ، شور و شعور و عقل و عشق .

۲ - بصیرت افزاست با تبیین مرزهای حق و باطل .

۳ - سیاسی است نه سیاست زده ،هیئت سکولار دروغ و فریب آشکار است .

۴ - قران محور است ،امام حسین ( ع ) و یارانش شب عاشورا هم تلاوت قرآن را ترک نکردند .

مضمون اصلی مداحی ها مرثیه ها و سخنرانی ها پیام های قرآنی باشد.