امروز

پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

اسامی برگزیدگان مسابقه تولید محتوا "ترنم باران" با محوریت عفاف و حجاب

* بخش کلیپ
حدیثه زینلی-شماره دانشجویی: 9311114020

*پوستر
محدثه حیدرنژادشهری -شماره دانشجویی: ۹۹۲۲۲۱۳۲۳۵

*عکاسی
فاطمه علی بابایی - شماره دانشجویی 9613116019

* پادکست
محمدرضا مختاری-شماره دانشجویی:931114036


*متن کوتاه
زینب حیدری زاده- شماره دانشجویی: 991821019

 

آثار منتخب:

متن کوتاه:

حجاب مانند اولین خاکریز جبهه است که دشمن برای تصرف یک سرزمین حتماً باید اول آن را بگیرد.
برهنگی فرهنگ نیست، سیلی خداوند است
اگر برهنگی تمدن باشد پس حیوانات از ما متمدن ترند