امروز

پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

برندگان مسابقه کتابخوانی


نفر اول : خانم سمیه ناصری
نفر دوم: خانم رعنا اصغری
نفر سوم: خانم ندا فرناد


هفت نفر برنده قابل تقدیر
1- آقای مسلم کریمخانی
2- خانم پریسا مهدی هادی
3- آقای لطیف پورفرهادی
4- خانم سکینه حیدری فر
5- آقای پیام قلی اوشاقی
6- خانم خدیجه جوان
7- آقای سید رستم موسوی 

لازم بذکر است که در خصوص نحوه ی دریافت جوایز با برندگان هماهنگی های لازم انجام خواهد شد.