امروز

پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

مفدا مدیا؛ رسانه معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه تقدیم میکند

پیام های سیاسی ترین آیه قرآن در  سوره نسا ء ، ۶۵  :

۱  - خداوند سوگند یاد کرده که ایمان واقعی منحصر به قبول داوری پیامبر( ص ) به عنوان ولی و امام و حاکم است  و تسلیم محض در برابر فرامین اوست . 

 ۲ -  پذیرش ولایت در تمام موارد اختلافی بدون احساس بدبینی و اجرای فرمان او در مقام عمل نشانه ایمان است .

 ۳ -  رد ولایت و حکمیت پیامبر نشانه نفاق است .

(آیه ۶۱ سوره نساء)

لطفا برای دانلود ویدئو کلیپ کلیک کنید