محفل انس با قرآن کریم با سخنرانی حجت الاسلام سیدهادی حسینی و حضور قاریان بین المللی از جمله وحید وکیلی و مرتضی سلیمانی در مسجد دانشگاه ارومیه در ماه مبارک رمضان برگزار شد.
همچنین متعاقبا دو جلسه محفل انس با قرآن کریم نیز به همراه سفره افطاری در خوابگاههای دانشجویی طوبی و بنت الهدی با حضور بانوان مُبلّغ اعزامی از شهر قم و همچنین قاریان زن برگزار گردید.