معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه به مناسبت گرامیداشت روز جهانی قدس شریف منتشر کرد:

نماهنگ "ندای قدس"

کاری از امور اجتماعی مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به مدّت قریب به ۸ دقیقه که توجه دانشگاهیان علاقمند را بدان جلب می نماید: 

برای ملاحظه ی کلیپ ندای قدس کلیک نمائید.