امروز

جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه برگزار می کند:

انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه

 

مهلت ثبت نام : ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

:لینک ثبت نام

yun.ir/40u32