بدینوسیله به اطلاع آندسته از دانشجویانی که تاکنون موفق به اخذ کارت دانشجویی نشده اند می رساند در سامانه اتوماسیون تغذیه، برای این عزیزان امکانی فراهم شده که بتوانند از طریق رمز فراموشی نسبت به دریافت غذا اقدام نمایند.

برای آشنایی با مراحل اقدام به ترتیب شکل زیر اقدام نمائید:

لازم به ذکر است که این امکان برای مدت زمان محدود دایر خواهد بود لذا دانشجویان عزیز میبایستی در اسرع وقت نسبت به اخذ کارت دانشجویی خود اقدام فرمایند.