کانون دانشجویی قرآن و عترت با حمایت مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه به مناسبت عید مبعث حضرت رسول (ص) اقدام به برپایی ایستگاه صلواتی نمود.

این ایستگاه صلواتی که هم را با پخش شیرینی هم بود در خوابگاه دانشجویی طوبی در پردیس نازلوی دانشگاه ترتیب یافت.