رادیو دانشجو، به عنوان رسانه رسمی دانشجویی با همکاری و حمایت مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه،گزارشی در رابطه با روز مهندس تهیه و تقدیم می نماید.

تهیه کننده و تنظیم: فرزاد پارسایی نژاد

 

برای دیدن این گزارش کلیک نمائید.