دوّمین جلسه کارگاه آموزشی "شناخت تیپ های شخصیت و استفاده از آن در روابط اجتماعی" به همّت مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه با حضور پروفسور فیروزه سپهریان آذر عضو هیات علمی گروه آموزشی روانشناسی این دانشگاه، بیستم دی ماه به صورت مجازی در فضای اسکای روم توسط معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه و با استقبال قریب به 200 نفر از دانشگاهیان برگزار شد.
در این جلسه، دکتر سپهریان آذر در موضوع تیپ شناسی و روابط اجتماعی به بیان تداوم تقسیم بندی تیپ های شخصیتی پرداخت.

او سپس به سوالات شرکت کنندگان در این کارگاه پرداخته و شایع ترین مسئله را در زندگی روزمره عدم آگاهی درخصوص تیپ های شخصیت و چگونگی برخورد با آنان عنوان نمود.

این عضو هیات علمی این گونه توضیح داد که افراد سعی کنند با کسب آگاهی های بیشتر هم درخصوص تیپ شخصیتی خود و هم اطرافیان (اعم از خانواده، همسایگان، همکاران و سایرین) در راستای بهبود روابط اجتماعی بکوشند چرت که این راه حل بهترین و پُر آرامش ترین محیط را برای همگان فراهم می آورد.

برای دیدن فیلم این کارگاه کیک نمائید