فیلم سینمایی طنز با عنوان "خجالت نکش" روز دوشنبه 18/11/1400 در محل سالن همایش علامه جعفری این مرکز با رعایت دستورالعملهای بهداشتی اکران شد.

دفتر امور فرهنگی این مرکز زیرنظر معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه به مناسبتهای مختلف تاکنون اقدام به پخش دهها فیلم سینمایی و مستند با موضوعات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نموده است.