مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی با حمایت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه برگزار می کند:

وبینار آموزشی موضوع:"شناخت تیپ های شخصیت و استفاده از آن در روابط اجتماعی" جلسه ی دوّم

ویژه دانشجویان و همکاران محترم دانشگاهی


مدرس: دکتر فیروزه سپهریان آذر
( استاد تمام گروه روانشناسی دانشگاه ارومیه)

لینک ثبت نام:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrHKaK6iHxYO7eB3uhJUNnzJkUnCRE...

زمان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

ساعت: ۱۰ الی ۱۲ ظهر

 

لینک ورود به جلسه:

https://www.skyroom.online/ch/vcsurmiauniversity/consultingworkshop3part2