کارگاه آموزشی "شناخت تیپ های شخصیت و استفاده از آن در روابط اجتماعی" به همّت مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه با حضور پروفسور فیروزه سپهریان آذر عضو هیات علمی گروه آموزشی روانشناسی این دانشگاه، سیزدهم دی ماه به صورت مجازی در فضای اسکای روم توسط معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه و با استقبال بی نظیر دانشگاهیان برگزار شد.
در ابتدای این دوره آموزشی، دکتر حسین خیرفام، مدیر امور دانشجویی دانشگاه ضمن خوشامدگویی به اساتید، کارکنان و دانشجویان شرکت کننده، از حضور دکتر سپهریان آذر به عنوان متخصص موضوع تیپ شناسی و روابط اجتماعی مورد استفاده ی این تیپها قدردانی کرد.
در ادامه با عنوان تقسیم بندی تیپ های شخصیتی بشری از گذشته تاکنون، دکتر سپهریان آذر  به بررسی ابعادی دو شخصیت و تیپ کمال گرا و مرطوب پرداخت.

استاد تمام دانشگاه ارومیه همه ی تیپ ها را دارای یک بعد سالم و یک بعد بیمار دانسته و افزود: افراد کمال گرا در بعد سالم انسانهایی هستند که همه امورات را به صورت کامل و بی نقص و دقیق انجام می دهند و قابل اعتماد و اطمینان هستند اما این افراد در بعد بیمارشان ممکن است اطرافیان خود را به شدّت و مداوم مورد انتقاد قرار دهند.
دکتر سپهریان اصطلاح "زِره آهنین" را برای افرادی استفاده کرد که با افراد کمال گرا زندگی می کنند و گفت: همراهان این افراد باید در مقابل کمال گراها و ضربات انتقادات شان، زره آهنین بپوشند و اعتماد به نفس خود را از دست ندهند.
او سپس به بررسی شخصیت مهرطلب پرداخت و عنوان کرد: افراد مهرطلب انسانهای بسیار مهربانی هستند که عموما" برای خوشایند دیگران، خود و خواسته هایشان را فدا می کنند و بعدها دچار کشمکش درونی می شوند که در مقابل نیکی هایشان ؛ آنچنان که باید از آنها قدردانی نشده است.
وی برای مقابله با این تیپ که در درونِ بسیاری از افراد جامعه شایع است ابزار خودآگاهی، خودکنترلی و بالا بردن اعتماد به نفس را پیشنهاد داد.
این عضو هیات علمی این گونه توضیح داد که این افراد سعی کنند همچنان که برای دیگران مهربان و خیرخواه هستند برای خودشان هم مهربان باشند و هیچ گاه خود را مجبور به انجام کاری ندانند.
در ادامه جلسه حاضرین به بیان پرسش های خود پرداختند.

برای دیدن ویدئوی این کارگاه کلیک نمائید.

برای ملاحظه ی فایل پاورپوینت این جلسه کلیک نمائید.

دومین جلسه ی این کارگاه آموزشی از سلسه جلسات آموزشی مرکز مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه در هفته ی آتی برگزار خواهد شد.