کارگاه آموزشی رسالت و کارکرد انجمن های علمی دانشجویی با عنوان "انجمن علمی دانشجویی مطلوب" که از سوی مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ویژه ی اعضای شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی ترتیب یافت؛ ۳۰ ام دی ماه از ساعت 9 الی 16:30 در ساختمان پژوهشکده آرتمیا برگزارشد.

این کارگاه با حضور دکتر عباس نیکو، مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، دکتر حبیب شیرزاد، مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه، عبدالهی کارشناس مسئول انجمن های علمی دانشجویی وزارت علوم و تدریس دکتر جعفر رضازاده دکترای منابع انسانی و رفتار سازمانی و مدرس کارگاه ها و برگزار کننده دوره های آموزشی مهارت های اجتماعی و پیشرفت شغلی برپا شد.

از اهمّ موارد مطرح شده در این کارگاه آموزشی قریب به ۸ ساعته میتوان به :

  1. تیم موثر
  2. تعیین چشم انداز و تهیه استراتژی و راهبردهای متناسب با چشم انداز
  3. برنامه ریزی و راهای رسیدن به چشم انداز
  4. شناسیی منابع و هم افزایی منابع
  5. ساختار انجمن های علمی دانشجویی
  6. خود شناسی و قابلیت های خود و دانشجویان هم گروه
  7. و .... اشاره نمود.


در ادامه کارشناس مسئول انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه نیز به تهیه نقشه راه برای رسیدن به اهداف تاکید کرد.

حسن احمدنژاد با اشاره به ابزار های لازم برای رسیدن به هدف و نیز جشنواره ملی حرکت به تشریح وضعیت فعلی انجمن های علمی دانشجویی در دانشگاه پرداخت.

این دوره  با شرکت  دبیران و اعضای شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی عمران ، مهندسی آب ، مرتع و آبخیزداری ، شیمی ، نانو ، مکانیک ، مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی و ... در بخش حضوری ترتیب یافت و دیگر انجمن های علمی فعال نیز بصورت مجازی در این آموزش حضور داشتند.