کانون دانشجویی قرآن و عترت با حمایت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه برگزار می کند:

دوره ی آموزشی "ساختار وجودی انسان" به صورت مجازی


اولین جلسه با توسل به سردار دلها شهید سلیمانی از ساعت ۱۳ برگزار خواهدشد

برای حضور در دوره پس از ورود از طریق لینک کلاسی، کافیست گزینه *مهمان* را انتخاب نمائید 

 

لینک کلاس:

https://www.skyroom.online/ch/elmshahr/kanoonghoranoroomieh

در پناه قرآن باشید
حضورگرمتان راچشم انتظاریم