*نذر فاطمی*
جمع آوری نذورات جهت تهیه جیره خشک برای نیازمندان بمناسبت گرامیداشت ایام فاطمیه به همت گروه جهادی جهادگران گمنام بسیج دانشجویی دانشگاه ارومیه و حمایت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه

علاقمندان جهت مشارکت در طرح مذبور می توانند هدیای نقدی خود را به شماره کارت زیر واریز نمایند:

 

شماره کارت جهادگران گمنام بسیج دانشجویی:

۶۲۷۳۸۱۷۰۱۰۱۶۸۷۰۰