به مناسبت آغاز هفته تربیت بدنی با مشارکت جمعی از کارکنان، اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه ارومیه، روز دوشنبه ۲۶ مهرماه در پردیس نازلو برگزار شد .

 این برنامه با استقبال شرکت کنندگان همراه بود و در پایان به قید قرعه به شرکت کنندگان جوایز ورزشی از طرف مدیریت تربیت بدنی معاونت فرهنگی و دانشجویی این دانشگاه اهدا گردید.