امروز

شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه با همکاری امور فرهنگی دانشکده دامپزشکی به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار می کند:

مسابقه ثمره آزمون شهدای دفاع مقدس در یک جمله ناب

 

دانشگاهیان علاقمند می توانند جملات خود را تا پایان مهرماه ۱۴۰۰ به آدرس پست الکترونیکی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه ارسال نمایند.

v.c.s@urmia.ac.ir

به جملات برگزیده جوایزی از سوی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه اهدا خواهد شد و نیز در بستر مجازی با درج نام ارسال کننده منعکس می گردد.