امروز

شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

«سلسله کارگاه‌های سند شناسی و سند پژوهی»

کارگاه شماره(2)
"︎مهرخوانی و مهرشناسی"

مدرس:
دکتر محسن روستایی
(سند پژوه، مدرس خط سیاق و فهرست‌نویس اسناد تاریخی)

باحضور:
دکتر زینب احمدوند
(عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه ارومیه)

هزینه کارگاه 30 هزار تومان
(با ارائه گواهی دو زبانه از دانشگاه ارومیه)

 ساعت : 9:00 الی 12:00

 چهارشنبه 31 شهریور ماه 1400

کارگاه ضبط میشود فایل صوتی و تصویری در اختیار شرکت کننده‌ها قرار داده می‌شود

شماره حساب:
6037998120066195 (فرید خادمی)

جهت ثبت‌نام فیش واریزی را به شمارهٔ زیر در فضای مجازی ارسال نمایید:

09058018748