امروز

شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

از همکاران محترم رزمنده و ایثارگر دعوت می گردد تا عکس، یادگاری،نامه ها، وسایل، اشیا و سمبل های مربوط به دفاع مقدس و یا فایل صوتی یا متنی خاطرات خود را جهت ارائه در نمایشگاه مجازی دفاع مقدس به آدرس ایمیل حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی به آدرس زیر ارسال نمایند.

v.c.s@urmia.ac.ir

مهلت ارسال آثار: ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰