امروز

شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

به اطلاع دانشجویان و فعالان انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه ارومیه می رساند ، مهلت ارسال آثار در بخش های ذیل تا ده شهریورماه ۱۴۰۰ امکان پذیر است . 

✓ بخش انجمن های علمی دانشجویی : 

- انجمن برتر

- فعالیت خلاقانه

- نشریه

- مسابقه

- محتوای دیجیتال

- کارآفرینی

- بخش ویژه 

✓ بخش مشترک انجمن ها و دانشجویان بصورت فردی : 

- کتاب

- اختراع 

 

آدرس پست الکترونیکی جهت ارسال آثار 

Harekatfestival.urmia@gmail.com   

جهت کسب اطلاعات بیشتر شماره یا آیدی خود را به آدرس فوق ایمیل نمایید.