امروز

شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

شماره اول نشریه انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک با حمایت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه منتشر شد.

این نشریه با مدیر مسئولی و سردبیری نیما گلاوی، مدیر اجرائی امین غریبه، استاد مشاوری دکتر مرتضی خلیلیان و ویراستاری بهنام دیلمقانی و سیروان چاوشینی و با همکاری تیم تحریریه تابستان ۱۴۰۰ اولین شماره خود را منتشر کرد.

جهت دریافت فایل الکترونیکی نشریه پاسکال کلیک نمائید.