امروز

شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

به اطلاع دبیران و اعضای شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی (درج شده در پوستر) می رساند جهت دریافت گواهی عضویت و فعالیت در انجمن علمی دانشجویی که قابل ارائه در بنیاد ملی نخبگان و سایر مراکز علمی می باشد با هماهنگی دبیر مربوطه حداکثر تا 30 شهریور اقدام نمایند . 

 

تاریخ برگزاری  انتخابات الکترونیکی دوره جدید بزودی اطلاع رسانی خواهد شد.

 

آی دی دبیر کل انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه ارومیه : امین غریبه (دبیر انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک) 

 ssaurmia@