امروز

شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

قابل توجه شركت كنندگان محترم در مسابقه " سردار مكتب ساز " و  وبينارهای "استفاده از ظرفيتهاي شهيد سليماني در رشد فرهنگي دانشگاهيان " و "آزادسازی خرمشهر؛ سرآغاز عزت و اقتدار ایران اسلامی"

گواهی این ۳ برنامه آماده ارائه می باشد، برای دریافت از طریق شماره واتساپ 09399199125 (خانم ناصري) و 09149351506(خانم فتحي زاده) اقدام نمائيد.

معاونت فرهنگي و دانشجويي دانشگاه اروميه